Nieuws

 

kijk van LA op voorjaarsnota 2016- Wij zijn goed bezig

Klik hier om het document te openen.

 

 

 

Lokaal alternatief in het kort.

Klik hier om het document te openen.

 

 

 

Initiatiefvoorstel voor de inrichting van een bewaakte fietsenstalling in het centrum van Kerkrade.

Klik hier om het initiatiefvoorstel te openen

 

 


 

IMG_2873 IMG_2876

“Betty Bremen zit de raadsvergadering voor. De burgemeester was afwezig en dus had de Kerkraadse raad voor het eerst een vrouwelijke voorzitter.”

 

 


 

 

Klik hier voor de kandidatenlijst “Gemeenteraadsverkiezingen 2014”

 

 


 

 

Vertegenwoordigers van LA in de raad

Tijdens de laatste verkiezingen had onze partij gehoopt om zeker 3 raadszetels binnen te halen. Slechts 9 stemmen kwamen wij te kort om dat doel te bereiken, zodat we nu met 2 gekozen leden  in de raad zitten, met daarbij 2 burgerraadsleden.

Fractieleider Betty Bremen heeft al 16 jaar ervaring in de raad. Zij geeft sturing aan de fractie, is onze woordvoerder in de raad  en neemt deel aan  de commissievergaderingen Algemene Zaken en Burgers en Samenleving. Daarbij is Betty Bremen door de raad gekozen als vicevoorzitter van de Raad. Nieuwkomer in de Raad Jos Dautzenberg heeft een stevige stem en invloed in de commissies Algemene Zaken, Grondgebied en Economische Zaken.

Daarnaast hebben we de 2 burgerraadsleden die in de commissievergaderingen actief hun mond roeren en in de discussies ons standpunt uitstekend naar voren brengen. Zo zijn Moon Peerboom en Jan Reinders zeer actief in de commissie Burgers en Samenleving.  Moon vooral op het gebied van de jeugdzorg, Sport en cultuur en Jan Reinders inde commissies Zorg en Werk en Inkomen.

Doordat al deze vertegenwoordigers stevig in de maatschappij staan, een brede ervaring hebben in het maatschappelijk leven en hun dossierkennis van de problematiek waarvoor zij staan groot is, kunnen zij toch in de discussie vaak het verschil maken.

Burgers die raad nodig hebben, zaken willen bespreken of steun bij onze partij zoeken kunnen contact opnemen met onze vertegenwoordigers.

Raadsleden:
Betty Bremen
Bettybremen@hotmail.com
Tel 045 5456826

Jos Dautzenberg
jos.dautzenberg@outlook.com
0625339170

Burgerraadsleden:
Moon Peerboom
moon.peerboom@planet.nl
045 5464350

Jan Reinders
jjkreinders@tiscali.nl
045 5710674

Vertrouwde én nieuwe gezichten op kieslijst

Lokaal Alternatief Kerkrade

Bekende, vertrouwde namen maar vooral ook veel nieuwe namen sieren de kandidatenlijst van Lokaal Alternatief Kerkrade.
Zaterdag 11 januari j.l. werd de kieslijst tijdens de ledenvergadering vastgesteld, de voordracht van de kiescommissie werd unaniem aangenomen.
Jo Bok, al vele jaren politiek actief, wordt wederom lijsttrekker, gevolgd door een goede mix van ervaren en nieuwe, jonge leden die het gedachtengoed van Lokaal Alternatief met veel enthousiasme gaan uitdragen.
De lijst wordt overigens geduwd door Joris Bok. Zo zorgen vader en zoon Bok, samen met de andere kandidaten in Kerkrade voor een uitstekend lokaal alternatief.

Kieslijst Lokaal Alternatief Kerkrade

1.Jo Bok
2.Betty Bremen-Munsters
3.Jos Dautzenberg
4.Moon Peerboom-Spiertz
5.Jo Spiertz
6.Kay Golob
7.Jan Reinders
8.Silke Meijers
9.René Eijdems
10. Ron Krewinkel
11. Martin Krewinkel
12. Vivian Reul-Augenbroe
13. Martin Scherpenhuizen
14. Lou Fijen
15. Leo Sijstermans
16. Wies Reinders
17. André Amkreutz
18. Marianne Römgens-Grosjean
19. Mathieu van den Tillaard
20. Aggie Knauf-Weling
21. Natalie Savelsbergh
22. Hub Bremen
23. Wim Buck
24. Joris Bok

Lokaal Alternatief praat elke week met wijkbewoners.

Wethouder Jo Bok van Lokaal Alternatief Kerkrade houdt alternatief spreekuur “met Bok in de bus” Regelmatig reist Jo Bok, net als veel anderen, per bus naar zijn werk. Bij Medisch Centrum West aan de Kampstraat neemt hij ’s-morgens lijn 28 richting centrum, hij stapt dan uit aan het Oranjeplein. Later op de dag dit alles weer in omgekeerde richting. Op die manier reist Jo comfortabel en hebben mensen de gelegenheid even informeel met de wethouder te praten. Heeft u een prangende vraag of opmerking, schroom dan niet om Jo Bok aan te spreken. Overigens zijn ook andere leden van Lokaal Alternatief al maandenlang meermaals per week in de wijk op “spreekuur”. onder het motto “Wilt uur jet kwiet – Lokaal Alternatief maacht tsiet”. Dus spreek ze vooral aan als u ze tegenkomt. Ook ná de verkiezingen blijven ze alle buurten bezoeken, beloofd is beloofd !

Woord van de voorzitter

Lokaal Alternatief, een partij onderweg

Voorwoord door de voorzitter,

Lokaal Alternatief (LA) bestaat nu bijna een raadsperiode. Bij de vorige verkiezingen behaalde de toen nieuwe partij 3 raadszetels. Door onze pragmatische instelling als oppositiepartij en door de verstandige inbreng van onze raadsleden in de discussie, wist de partij binnen de raad respect af te dwingen. Het was dan ook niet heel verwonderlijk dat Lokaal Alternatief na de politieke impasse die dit voorjaar ontstaan was door het vertrek uit de coalitie van de andere lokale partij, gevraagd werd om de coalitie te versterken en verantwoordelijkheid te nemen binnen de coalitie en het college.

LA is bewust niet gelieerd aan een landelijke partij. De problemen in Kerkrade moeten we hier oplossen. Samen met de partijen in de coalitie, maar ook met de oppositie. Samenwerking is noodzakelijk; binnen de raad, met de Parkstad gemeenten, Herzogenrath en de Provincie. De richtlijnen uit Den Haag moeten in de politiek vertaald worden naar de plaatselijke situatie.

Voor de komende raadsverkiezingen willen wij een factor van betekenis worden in de raad. We vragen daarbij de steun van mensen die Kerkrade een warm hart toedragen en hun ideeën en visie met ons willen delen. De uitgangspunten betreffende onze manier van politiek bedrijven zijn daarbij:

Datgene te doen dat goed is voor Kerkrade en de regio, respectvol omgaan met elkaar en zorg voor mensen en het milieu.

Hub Bremen, voorzitter LA

Lokaal Alternatief staat voor lokale politiek met verstand en een warm hart voor Kerkrade.

Onze “huisstijl”:

Kritisch bij besluitvorming

Altijd correct

Geen politiek “voor de bühne”

Het beste voor Kerkrade staat voorop